Results
Mathematics

Category A

 • Abel George Mathew
 • Abhinav Khetan
 • Bairav V
 • Kanav Talwar
 • Krishiv Khandelwal
 • Pranit Goel
 • Pranjal Jha
 • Shameek Dalal
 • Shreshth Suraiya
 • Aratrik Pal
 • Sanjana Philo Chacko

Category B

 • Adhitya Mangudy Venkata Ganesh
 • Antareep Nath
 • Archit Manas
 • Arjun Gupta
 • Avigyan Chakraborty
 • Malay Mahajan

Category C

 • Shantanu Nene
 • Arpon Basu
 • Kunal Kundwani
Physics

Category A

 • Saraswata Sadhu
 • Siddhesh Musale
 • Amrit Raj
 • Kanad Bhattacharya

Category B

 • Akshay Anand
 • Kavin David
 • Mehul Borad
 • Abhinav Bijlani
 • Arnav Nigam

Category C

 • Anchal Aiswariya Dutta
Computer Science

Category A

 • Rushil Mathur
 • Archit Manas
 • Savitr Chauhan
 • Abhinav Khetan
 • Saee Patil
 • Kanav Talwar
 • Shikhar Gupta

Category B

 • Kunal Kundwani